โปรดกรอกข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท และดำเนินการภายในเวลา 10 นาที มิฉะนั้น รหัสยืนยัน จะหมดอายุ ต้องกดปุ่ม Refresh เพื่อขอรหัสยืนยันใหม่
เป็นรหัสประจำตัวของท่าน เช่น XA9999999
เป็นตัวเลขที่แสดงในรูปภาพด้านบน