คำแนะนำเมื่อลืมรหัสผ่าน

1. ในกรณีลืมรหัสผ่านให้คลิกที่ลิงก์ "ขอรหัสผ่านใหม่" จากหน้าแรกของ www.drpr.co.th ดังรูป
2. ใส่รหัสประจำตัวหรือรหัสตัวแทน เช่น mt9999999 และเลขที่บัญชีธนาคาร และ เลขประจำตัวประชาชน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ยืนยันข้อมูล" ดังรูป
3. กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน ดังรูป
4. เสร็จสิ้นการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้เข้าใช้งานโดยใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านใหม่ที่ท่านได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปในหน้าแรกของ www.drpr.co.th