คำแนะนำในการลงทะเบียน DrPR.co.th

1. เมื่อท่านทำการสมัครเป็นตัวแทนกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางฝ่ายกิจการตัวแทนจะทำการป้อนข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบแล้วรอรับ SMS แจ้ง รหัสประจำตัวและรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานเว็ป www.drpr.co.th ที่จะส่งไปยังโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้แจ้งไว้
2. ให้ท่านเปิด browser และเข้าเว็ป www.drpr.co.th ทำการกรอกรหัสประจำตัวและรหัสผ่านที่ได้รับจาก SMS ไปยังช่องที่กำหนดไว้ ดังรูป แล้วกดปุ่ม "เข้าระบบ"
3. ระบบจะเปลี่ยนหน้าจอไปเพื่อให้ท่านทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ให้ท่านทำการป้อนรหัสผ่านที่ได้รับจาก SMS ในช่อง "รหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือ" แล้วทำการป้อนรหัสผ่านใหม่ในช่อง "รหัสผ่านใหม่" และช่อง "ยืนยันรหัสผ่านใหม่" ให้เหมือนกัน แล้วกดปุ่ม "แก้ไขรหัสผ่าน" เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน ดังรูป
4. เสร็จสิ้นการลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็ป drpr.co.th ในครั้งต่อไปท่านสามารถเข้าใช้งานโดยใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านใหม่ที่ท่านได้ทำการเปลี่ยนแปลงไป