มิตรแท้ฯ สดุดีแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรมพิเศษวันแม่ ’61

คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร้อยรักมิตรแท้วันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายในงานฯ ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9, การประกวดตั้งชื่องานฯ, การประกวดบทร้อยกรอง, การประกวดภาพถ่ายคู่แม่ลูก, การประกวดร้องเพลง Mittare Love MoM Singing Contest บมจ.มิตรแท้ประกันภัยได้จัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกิตติมศักดิ์ บมจ.มิตรแท้ประกันภัย ร่วมงานฯ ด้วยตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จสิ้น มีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ประชุมมิตรแท้ประกันภัย ชั้น 2 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา   ขอเชิญชมภาพประทับใจกว่า 100 ภาพ เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Mittare