มิตรแท้ฯ มอบทุนฯ 240 ล้านบาท ส่งเสริมท่องเที่ยวไทยในเมืองรอง

นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อส. Social (อาสาโซเชียล) มอบโทรศัพท์ Smartphone สำหรับ 15 ชุมชน (นำร่อง) แหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองและมอบเงินสนับสนุนรวมมูลค่า 150,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) พร้อมด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมทุนประกันฯ 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาท) ให้แก่ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนฐานรากในเมืองรองของประเทศสู่การเป็น Village 4.0 ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อาทิ ชุมชนบ้านผาหมี จ.เชียงราย, ชุมชนพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช และชุมชนคีรีวงกต จ.อุดรธานี เป็นต้น รวม 15 ชุมชนทั่วทุกภาค โดยผู้ที่ซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวในโครงการฯ จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอดการเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนในโฮมสเตย์ที่พักด้วยทุนประกันภัยสูงถึง 100,000 บาททุกคนอีกด้วย ซึ่งได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร เมื่อบ่ายวันนี้ (วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561)