มิตรแท้ฯ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 2561

คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่ง บมจ. มิตรแท้ประกันภัยเป็น1ในองค์กรผู้ริเริ่มร่วมสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่แรกเริ่มด้วย ณ อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร เมื่อเช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561) ? ขอเชิญชมภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Mittare