มิตรแท้ฯ มอบค่าสินไหมฯ 4.35 แสน คืนทุนฯ กรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง