มิตรแท้ฯ มอบสินไหมฯ 6.5 แสน คืนทุนฯ กรณีรถยนต์เสียหายทั้งคัน