มิตรแท้ฯ มอบสินไหมฯ 5.35 แสน จาก กธ. ประกันภัยรถยนต์ ป 1