มิตรแท้ฯ จัดเลี้ยงเกษียณอายุงาน ด้วยผูกพัน...คุณอรัญ ศรีว่องไทย

คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุงานคุณอรัญ ศรีว่องไทย อดีตกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำกรอบภาพที่คุณอรัญ ศรีว่องไทย ได้เคยร่วมกิจกรรมมามากมายและเชิญชวนให้ผู้บริหารลงลายมือชื่อบนกรอบภาพด้วยความระลึกถึงเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกแทนความผูกพันกว่า 17 ปีที่ได้เคยร่วมงานกันมาและได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมิตรแท้ประกันภัยไว้เป็นอย่างมากมาโดยตลอด มีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานฯ อย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความผูกพันและเป็นมิตรแท้แก่กันอย่างเป็นกันเอง ณ ภัตตาคารไชน่าพาเลซ ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร เมื่อบ่ายวันนี้ (วันพฤหัสฯ ที่ 4 กรกฎาคม 2562)   ชมภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่...QR Code