มิตรแท้ฯ มอบสินไหมฯ 3 แสน กรมธรรม์ประกันภัย PA700

คุณวิชัย ลายทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทีมงาน MT4/12 ฝ่ายขยายงาน บริษัท มิตรเเท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนองค์กรมอบค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัย PA 700 จำนวนเงิน 300,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ให้แก่คุณเพ็ญศรี โอษฐ์เจษฏา?ทายาท (มารดา) เจ้าของกรมธรรม์ พร้อมกล่าวแสดงอาลัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้วายชนม์ในโอกาสเดียวกัน มีสำนักงานตัวแทนคุณกมนรัตน์ ลายทองและทีมงาน MT4/12 ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ณ วัดธรรมธีราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์