ปธ.กิตติมศักดิ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 21 เมษายน