มิตรแท้ฯ มอบการสนับสนุน มูลนิธิ ร.5 ณ ป้อมพระจุลฯ

คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ให้แก่ พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ ซึ่ง บมจ. มิตรแท้ประกันภัยเป็น1ในองค์กรผู้ริเริ่มร่วมสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อปี 2535 ด้วย