MT10 ประชุมเข้มผู้บริหาร วางกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง 2561

คุณสันทัด แสงศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมงาน MT10 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร MT10 เพื่อสรุปผลงาน 6 เดือนแรกและกำหนดเป้าหมาย 6 เดือนหลัง ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการประชุมผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป เพื่อวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานที่จะพิชิตเป้าหมาย 120 ล้านบาท ประจำปี 2561 ให้ได้ด้วยความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ โดยประธานที่ประชุมฯ ยังได้มอบวัตถุมงคลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกคนก่อนปิดการประชุมฯ อีกด้วย ณ สำนักงานคุณนพวรรณ น้อยน้ำเที่ยง จังหวัดปทุมธานี   ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ บมจ.มิตรแท้ประกันภัย ได้ที่ www.facebook.com/Mittare