มิตรแท้ฯ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 2560

คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่ง บมจ. มิตรแท้ประกันภัยเป็น1ในองค์กรผู้ริเริ่มร่วมสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่แรกเริ่มด้วย โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา