มิตรแท้ฯ ร่วมยินดี HBD รองฯ อรัญ ศรีว่องไทย

คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฉลองคล้ายวันเกิด (21 กันยายน) คุณอรัญ ศรีว่องไทย กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มีคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมแสดงความยินดีท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ณ สำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร   ขอเชิญติดตามข่าวสารกิจกรรม บมจ.มิตรแท้ประกันภัย เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Mittare